Zoektochtevent 16 januari 2014

Verslag zoektochtevent 3 – 16 januari 2014, Amersfoort

 ‘U bent niet de enige die worstelt’

De ondertitel van het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl luidt: ‘Wat is je nieuwe rol?’. Maar als je die nieuwe rol eenmaal hebt bepaald, hoe krijg je dan de hele organisatie mee in een nieuwe manier van werken? In tal van projecten die tot nu toe zijn ingezonden voor onze zoektochtevents blijkt dat een bottle-neck. Tijdens het derde en laatste zoektochtevent op 16 januari gingen we in op de vraag hoe verander je een organisatie?

Zoals bij ieder zoektochtevent werd begonnen met een inventarisatie van de projecten en vooral de ervaren knelpunten. Het bleek dat er verschillende grote stappen moeten worden gezet met het oog op gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Zo is door de nadruk op het proces het einddoel niet (meer) helder en op dat einddoel wordt door verschillende instanties nog steeds een te grote nadruk gelegd. Van eindbeeld-denken moet een omslag worden gemaakt naar proces-denken. Ook de rolverdeling blijkt een lastig punt. Een gemeente die is gaan werken met uitnodigingsplanologie geeft aan dat vervolgens iedereen wat verwacht van de gemeente en dat zowel ambtenaren als initiatiefnemers moeten groeien in hun rollen.

Actief en flexibel

De vraag die ook werd gesteld is hoe krijg je ondernemers en medewerkers actief? In de praktijk wordt gemerkt dat medewerkers bijvoorbeeld huiverig zijn om een bestemmingsplan aan te passen terwijl dat juist heel gunstig kan zijn voor de ontwikkeling van een gebied. Ook moeten volgens een aanwezige de grote masterplannen en kleine initiatieven elkaar beter gaan verstaan. Daarnaast heerst het idee dat kleine initiatieven tijdelijk zijn en daar moeten we vanaf. En dan had je nog de regels. Volgens een aanwezige waren er veel regels bijvoorbeeld vanuit de Natura 2000 regelgeving die weinig flexibiliteit mogelijk maken. Het voorstel vanuit de zaal was om te gaan denken in kernwaarden want die zijn, in tegenstelling tot regels, onderhandelbaar.

Vertrouwen en financiering

Er komen nu verschillende initiatieven van onderop, maar een aanwezige merkt op dat er meer vertrouwen moet komen van de projectleider in het feit dat burgers kunnen én durven. Ook de financiering kwam (weer) ter sprake. De provincie heeft geld te besteden, maar de provincie wil dat graag heel goed besteden. Daarom zijn er veel strikte regels voor de bestedingen van de fondsen waardoor bottum-up initiatieven zonder helder einddoel op financieel gebied achter het net vissen. En daarnaast hebben projectleiders te maken met bestuurlijke haast. Niet ideaal als je iets kwalitatief goed wil opzetten want dat kost gewoon tijd.

Inspirerende woorden

Geurt van Randeraat sprak tijdens dit zoektochtevent. Hij is directeur van SITE Urban Development, een ontwerpende projectontwikkelaar en voert de directie van de Master City Developer-opleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Van Randeraat weet uit eigen ervaring én uit de ervaring van andere professionals hoe ingewikkeld het is om een organisatie te veranderen: of het nu een publieke of private partij is. Maar hij weet ook hoe nodig dat is.

Hij begon zijn verhaal met de mededeling dat verandering van alle tijden is. Maar de centrale vraag is hoe krijg je de organisatie mee? De lessen die Geurt van Randeraat aan de aanwezigen meegaf is heb het lef om voor de troepen uit te lopen en zorg ook dat je makkelijk te volgen bent. De eerste volgers hebben volgens hem een cruciale rol. Zonder volgers heb je namelijk geen leider. Ga als leider dan ook als gelijken met je volgers om. Het is de kunst om binnen een organisatie de juiste sleutelfiguren te zoeken en die in te zetten. Misschien is het wel teveel gevraagd om een gezamenlijk belang te creëren en kan je beter een gedeeld verlangen bewerkstelligen.

Discussie

De samenleving is de organisaties ver vooruit. Een aanwezige zegt dat de worstelingen die binnen organisaties speelt om te groeien in de nieuwe rol (meer faciliterend) en gaan van procesdenken naar eindbeelddenken op persoonlijk vlak niet worden gevoeld. Geurt van Randeraat zegt dat het niet gek is dat dit soort processen tijd kosten. Nu zitten de bestuurders nog heel erg op scoren op een product en niet op het scoren op een proces. Daar moet verandering in komen.

Martine Bastiaansen, programmamanager organisatieontwikkeling bij de gemeente Deventer, was aanwezig als co-referent. Zij gaf de aanwezigen een hart onder de riem door te zeggen dat ze lef én durf moeten hebben. Op dit moment maken we een verandering van tijdperk door en niet een tijdperk van verandering. Deze kanteling is veel groter dan dat we een nieuwe werkwijze invoeren.

Concluderend kan worden gesteld dat de drie zoektochtevents verliepen zoals het verloop van een feestje. Het eerste deel (oftewel het eerste zoektochtevent over de initiatieffase) ben je nog redelijk nuchter en heel enthousiast. Je kan de hele wereld aan! Het tweede deel van het feestje (het tweede zoektochtevent over de financiering) wordt duidelijk dat je ook moet afrekenen en neemt het enthousiasme al iets af. Het derde zoektochtevent over het veranderen van je eigen werkwijze en die van je organisatie kon vergeleken worden met de ‘day after’: de kater. Gelukkig zagen de deelnemers tijdens de bijeenkomst dat ze niet de enige waren in hun worsteling en vonden daarin troost. En de realisatie kwam dat die worsteling gewoon het vraagstuk van nu is.

Hier vindt u de presentatie van Geurt van Randeraat.

Programma 16 januari

Tijd Samenvatting Spreker Inhoud
14.30 uur Zaal open
15.00 uur Welkom door dagvoorzitter Jan-Willem Wesselink
15.05 uur Wat is Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl? Yvonne van Remmen Korte uitleg over het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl
15.10 uur Waarom bent u hier? Jan-Willem Wesselink De bezoekers leggen in 2 minuten uit waarom ze vanmiddag zijn gekomen. Bij welk project zijn ze betrokken? In welke fase zit dat project? Waar lopen ze tegenaan? Welke antwoorden zoeken ze? Wat hebben ze tot nu toe geleerd?Vragen worden opgeschreven op een flipover.
16.00 uur Korte discussie en terugkoppeling Olv Jan-Willem Wesselink In een kort gesprek zoeken we naar eerste antwoorden.We vragen hierbij aan Martine Bastiaansen van de gemeente Deventer om haar visie op de gepresenteerde cases.Zij blijft de rest van de middag als co-referent bij de discussie betrokken
16.15 uur Leren van Geurt van Randeraat Geurt van Randera Geurt van Randeraat is directeur van SITE Urban Development, een ontwerpende projectontwikkelaar en voert de directie van de MCD-opleiding (Master City Developer) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hij weet uit eigen ervaring én uit de ervaring van andere professionals hoe ingewikkeld het is om een organisatie te veranderen: of het nu een publieke of private partij is. Maar hij weet ook hoe nodig dat is.In een korte presentatie vertelt Geurt van de Randeraat hoe je volgens hem kan omgaan met de problemen waar de deelnemers mee worstelen.Wat zijn de gouden tips om een organisatie te veranderen?
16.35 uur Discussie In discussie zoeken we naar meer antwoorden. Martine Bastiaansen en Geurt van Randeraat zijn daarbij als coreferenten betrokken
17.15 uur Einde We ronden het gesprek af maken eventuele vervolgafspraken en gaan naar de borrel.
17.20 uur Borrel

 

3 reacties op “Zoektochtevent 16 januari 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


4 + = negen

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>