Hoe leiden smart cities tot smart gebiedsbeheer?

Gouden Piramide 2013

Waar stad en data samenkomen, valt al snel de term smart city. De impact ervan laat zich lastig duiden. In elk geval staat vast dat data een grote invloed hebben op onze kennis van de stad, op het gebruik van de systemen in de stad, en niet in de laatste plaats op het gebruik van de stad als geheel. Ook de manier waarop we met elkaar samenwerken in gebiedsontwikkeling wordt erdoor beïnvloed. Samen met fouding partner Yvonne van Remmen (ministerie van I&M) schreef hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink daarover dit essay voor het Gouden Piramide Jaarboek 2013.

‘De ander wil niet’

gele kaart
Het eerste zoektocht op 22 november begon met een filmpje over het Berlijnse Holzmarkt project. Bij het mei-feest van dit bottom-up-gebiedsontwikkelingsproject waren niet alleen hippe Berlijners te zien, maar ook (vaak wat minder hip geklede) bestuurders. De boodschap was duidelijk: dit was niet alleen een project van de burgers, maar ook van de stad. Lees verder