Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

Op initiatief van founding partner Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert het Kennislab voor Urbanisme op 12 maart 2014 het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl. De komende maanden gaan we daarbij op zoek naar urbanisten die hun nieuwe rol in gebiedsontwikkeling begrijpen. Voor die urbanisten (en voor iedereen die zijn rol heel graag wil begrijpen) organiseren we 3 zoektochtevents in de winter van 2013-2014, een slotevent op 12 maart en doen we aan continue verslaglegging.

Waarom?
We leven in een erg interessante tijd. Als reactie op de crisis is er momenteel volop ruimte voor nieuwe initiatieven, samenwerkingsverbanden, bedrijven en bedrijfjes. Door (mobiel) internet weten groepen burgers of zzp’ers zich bovendien veel beter te verenigen dan voorheen. Het ene initiatief is daarbij succesvoller dan het andere, maar we zijn vrijwel zeker getuige van de geboorte valogo PcGoNS staandn nieuwe grote spelers. We weten alleen nog niet welke. Waar een paar jaar geleden nog sceptisch werd gekeken naar nieuwe ideeën, is er nu een veel opener houding. Wat dat betreft lijkt deze tijd op het eind van de 19e eeuw toen grote bedrijven als Philips en Zwanenberg (het latere Oragnon) werden gesticht, en in Amsterdam onder andere het Concertgebouw en Carré werden gebouwd. Ongetwijfeld stierven er toen ook tientallen initiatieven in schoonheid. Het is dus de kunst om de pareltjes te vinden en op te poetsen. Dat is de opdracht voor het congres dat we op 12 maart organiseren.

Context in steekwoorden
•    Groei is niet meer vanzelfsprekend
•    Andere partijen: burgers, collectieven, private niet-vastgoedpartijen, beleggers
•    Nieuwe samenwerking: tussen bottom-up & de instituties (privaat en publiek)
•    Deeleconomie
•    Smart cities
•    Smart people
•    Sociaal en economisch in plaats van fysiek
•    Ondernemerschap
•    Samenwerkingsvormen
•    Bottom-up
•    Hub
•    Ondernemend
•    Urbanisme

Onderliggende vraag
Hoe kunnen we nieuwe manieren en initiatieven van gebiedsontwikkeling van onderop stimuleren en slim combineren met de veranderingen die top-down plaatsvinden?

Probleem
Veel nieuwe initiatieven, samenwerkingsverbanden en bedrijfjes sterven in schoonheid omdat ze de stap van leuk idee naar serieus bedrijf niet kunnen maken. Daardoor gaat veel energie en kennis verloren. Voor een deel is dat onvermijdelijk, niet elk idee blijkt levensvatbaar. Maar soms is het ook simpel te voorkomen door in contact te komen met de mensen die je kunnen bijstaan met goede raad of willen investeren in je initiatief. Gemeenten en grote bedrijven zoeken naar hoe zij meer kunnen openstaan voor de “energieke samenleving”. Het congres gaat om de mix: hoe werken bottom-up en top-down samen?

Tegelijkertijd verandert er veel in de manier waarop instituties omgaan met deze bottom-up-initiatieven. Grote instellingen als Alliander zijn aan het kantelen van een top-down-organisatie naar een meer hybride organisatie.
Dat is nodig. Uit onderzoek van Paul Hermans (TU Delft) blijkt dat maar weinig bottom-up-initiatieven slagen. Ze ontberen geld, kennis en professionaliteit. En ze moeten vechten tegen de “macht” van de grote instellingen. Wie snel verandering wil, kan de kracht van de grote instellingen goed gebruiken.

Doel
Vanuit bottom-up: nieuwe initiatieven vinden en een steuntje in de rug geven. Vanuit top-down: grote organisaties ontvankelijker maken & leren “assembleren” en verbinden met bestaande initiatieven.

Doelgroep
Iedereen die bezig is met gebiedsontwikkeling nieuwe stijl en die het verschil wil maken. We noemen die mensen urbanisten. Het zijn ondernemende mensen die zelfstandig of in loondienst werken aan de stad. Belangrijke deelgroepen zijn:
>> Urbanisten met een ontwerpende achtergrond: werkzaam bij ontwerpbureaus of als zelfstandig ondernemer.
>> Urbanisten met een organisatorische achtergrond. Tot een paar jaar geleden noemden we ze adviseur. Nu komen ze erachter dat ze risico moeten nemen.
>> Urbanisten met een financieringsachtergrond. Werkzaam bij vastgoedbedrijven, banken of clubs waarvan we altijd wisten dat ze geld hadden.
>> Urbanisten in dienst van de (semi-)overheid. Zijn ze nog steeds de opdrachtgever? In ieder geval bepalen ze wel vaak de spelregels. Daarbij is de G32 een belangrijke partner.
>> Urbanisten in dienst van grote instituties (overheid en bedrijfsleven) die willen veranderen.
>> Overige urbanisten.

2 reacties op “Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

  1. Beste heer / mevrouw
    Ik weet niet zo goed of mijn onderstaande ideeen (2x) tot de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl ondervallen. Ik ga toch aan u mijn ideeen voorleggen. Mijn 1e idee is bijna in uitvoeringsfase. Mijn 2e idee bevind zich in ontwikkelingsfase. Mijn idee heb ik aan aan onze Sociale Werkplaats voorgelegd. Zij hebben mijn idee zeer interessant bevonden en willen samen met mij een haalbaarsonderzoek instellen.

    - Realiseren van volkstuinen op gemeentelijke gronden waar al jaren braak ligt en alleen maar geld kost (rente)
    - Realiseren van viskweekvijvers op gemeentijke gronden die al jaren braak ligt en alleen maar geld (rente) kost. Een (semi) particulierbedrijf zou samen met de Sociale Werkplaats, middels een startkapitaal, werken/ontikkelen van een gezamenljjke kweekvisbedrijf. Zo creeer je extra werkgelegenheid en bedrijvigheid voor je gebied. En de gemeentelijke grond kan zo nuttig gebruikt worden en eventueel zijn rentelasten zo onderdrukken. Een win-win situatie voor een ieder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *


2 + = zes

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>