Informatie voor sprekers

wordcloud gonsBriefing sprekers Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

12 maart 2014 – Marine Etablissement Amsterdam

Beste spreker,

Allereerst hartelijk dank dat u wilt spreken op ons Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl 2014. In onderstaande briefing vindt u alle praktische en inhoudelijke informatie die u nodig heeft. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Dorien Elsinger. Dit kan per mail (d.elsinger@elbamedia.nl), of telefonisch (033 – 8700 100).

Met vriendelijke groet,

Dorien Elsinger en Jan-Willem Wesselink

Organisatie Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl – Elba Media

Praktische informatie

Datum: Woensdag 12 maart 2014
Locatie: Marine Etablissement Amsterdam (naast het Scheepvaartmuseum)
Adres: Kattenburgerstraat 7, 1018 JA Amsterdam
Aanvang: 9.30 uur
Start programma: 10.00 uur
Einde programma: 17.00 uur, met aansluitend een borrel

>> Routebeschrijving
Een routebeschrijving vindt u hier.

>> OV-Reisadvies
Vanaf NS-Station Amsterdam Centraal kunt u gemakkelijk per bus of tram naar het Marine Etablissement reizen. Voor de planning van uw reis met het openbaar vervoer verwijs ik u naar de site www.9292.nl.

>> Parkeren
Parkeren kan gratis op het terrein van het Marine Etablissement. Het is wel noodzakelijk dat u van tevoren uw kenteken doorgeeft zodat uw voertuig aangemeld is bij de poort. Indien u dat niet heeft gedaan kunt u dit dan mailen naar d.elsinger@elbamedia.nl?

>> Identificatieplicht
Omdat het congres plaatsvindt op een defensieterrein is het noodzakelijk dat wij van tevoren het nummer van uw identiteitsbewijs hebben. Daarmee melden we u aan bij de poort van het terrein. Kunt u dit, als u dat nog niet heeft gedaan, mailen naar d.elsinger@elbamedia.nl?

>> Aanwezigheid
Mocht u niet al bij aanvang van het congres aanwezig zijn, dan verzoeken wij u om uiterlijk 30 minuten voor de start van uw presentatie aanwezig te zijn.

>> Bereikbaarheid
Om u op de dag zelf te kunnen bereiken ontvangen wij graag uw mobiele telefoonnummer. Zou u dit willen mailen naar d.elsinger@elbamedia.nl?

>> Uw badge
Uw badge met daarop uw naam en bedrijfsnaam ligt voor u klaar bij de sprekersbalie bij de ontvangstruimte. U zult daar tevens naar de locatie waar u uw presentatie gaat houden worden verwezen.

Algemene informatie

>> Duur van uw presentatie
Plenair: in het programma vindt u de duur van uw presentatie
Deelsessies: de deelsessies duren een uur en wij willen u vragen om 5 minuten voor de eindtijd af te ronden.

>> Aantal deelnemers
Wij verwachten op het congres circa 200 bezoekers. Per deelsessie verwachten wij een ander aantal deelnemers omdat het verschillende werkvormen betreft. Omdat wij bezoekers de vrijheid geven op de dag zelf hun keuze voor de deelsessies te maken, kunnen wij geen garanties doen over het uiteindelijke deelnemersaantal.

>> Zaalvoorzitter
Per zaal is een zaalvoorzitter aanwezig. De zaalvoorzitter zorgt er voor dat de sessies op tijd beginnen en ophouden, de apparatuur goed werkt. U bent echter zelf verantwoordelijk voor uw presentatie, dus zorg dat u tijdig aanwezig bent om te checken of alles werkt. De zaalvoorzitter introduceert de spreker(s). De zaalvoorzitter is iemand van Elba Media.

>> Gebruik AV-middelen
In alle ruimtes is een laptop + beamer/scherm (met benodigde randapparatuur) + geluidsset aanwezig. Als u wilt werken met een mac-book, willen wij u vragen zelf een verloopstekker mee te nemen voor de beamer. Heeft u meer materialen nodig, bijvoorbeeld een flip-over, of een speciale zaalopstelling, wilt u ons dat dan zo snel mogelijk laten weten? Stuur uw verzoek naar d.elsinger@elbamedia.nl.

>> Presentatie
Ter ondersteuning van uw presentatie raden wij u aan gebruikte maken van een presentatie. Wij verzoeken u uw presentatie uiterlijk maandag 10 maart te mailen naar: d.elsinger@elbamedia.nl, zodat wij de presentatie op de laptop kunnen klaarzetten. Tenzij u daar bezwaar tegen maakt, worden de presentaties na 12 maart op onze website geplaatst voor belangstellenden.

>> Aanwezigheid
Mocht u niet de hele dag bij het congres aanwezig zijn dan verzoek ik u minimaal 30 minuten voor uw bijdrage aanwezig te zijn. Graag vernemen wij van u hoe laat u verwacht ongeveer aanwezig te zijn. Indien u onverhoopt verlaat bent, kunt u contact opnemen met Dorien Elsinger op 06-270 521 84.

Programma woensdag 12 maart

Het plenaire programma vindt u hier.

Het deelsessieprogramma vindt u hier.

Informatie over Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl

>> Doelgroep
Voor wie: Iedereen die bezig is met gebiedsontwikkeling nieuwe stijl en die het verschil wil maken. We noemen die mensen urbanisten. Het zijn ondernemende mensen die zelfstandig of in loondienst werken aan de stad. Belangrijke deelgroepen zijn:

  • Urbanisten met een ontwerpende achtergrond: werkzaam bij ontwerpbureaus of als zelfstandig ondernemer.
  • Urbanisten met een organisatorische achtergrond. Tot een paar jaar geleden noemden we ze adviseur. Nu komen ze erachter dat ze risico moeten nemen.
  • Urbanisten met een financieringsachtergrond. Werkzaam bij vastgoedbedrijven, banken of clubs waarvan we altijd wisten dat ze geld hadden.
  • Urbanisten in dienst van de (semi-)overheid. Zijn ze nog steeds de opdrachtgever? In ieder geval bepalen ze wel vaak de spelregels. Daarbij is de G32 een belangrijke partner.
  • Urbanisten in dienst van grote instituties (overheid en bedrijfsleven) die willen veranderen.
  • Overige urbanisten.

Er hebben zich in totaal 407 mensen aangemeld die we na inhoudelijke selectie terugbrengen naar ongeveer 250 deelnemers. De aanmelders vulden in waarom zij wilden komen en dat leverde deze wordcloud op:

Door wie: Het Praktijkcongres Gebiedsontwikkeling Nieuwe stijl is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het Kennislab voor Urbanisme en Elba Media.

>> Meer informatie: www.congresgons.nl

>> Publiciteit
Elba Media besteedt aandacht aan het congres in de eigen vakbladen, op de website, in nieuwsbrieven en mailings en via sociale media (@CongresGONS). Daarnaast nodigen wij de landelijke en regionale pers uit. Wilt u zelf publiciteit genereren tijdens het congres, of vooraf een persbericht versturen, dan stellen wij het op prijs als u ons hierover informeert. Zo kunnen we elkaar versterken.